המגזר השלישי בישראל כולל עשרות אלפים של ארגונים ללא מטרות רווח אשר ממלאים תפקיד חיוני להשלמת שירותים חברתיים שונים, שמירה על זכויות אדם ובניית תשתית רחבה ליצירת חברה אזרחית מפותחת.

ארגונים אלו מעורבים בפעילות משפטית רחבה ושונה, מהתנהלות נאותה בהתאם לכללים והחוקים שנקבעו דרך התקשרויות חוזיות שונות וכן פעילות רחבה בבתי משפט בשמירה על זכויות. ארגונים אלו הינם תאגידים המורכבים מבני אדם ו/או תאגידים שונים שלהם מטרה משותפת שברצונם לקדם.

ניהול תקין של עמותה

בעמותה יש שלושה גופים האחראיים על הפעילות שלה.

החברים בעמותה – 

האסיפה הכללית (דומה לגוף המחוקק), אשר קובעים את כללי ההתנהלות בעמותה ובוחרים מתוך עצמם את הגופים הנוספים.

ועד העמותה –

הגוף המנהל של העמותה, מוביל את העמותה בהתאם לדרך שנקבעה באסיפה הכללית.

הגוף המבקר / ועדת ביקורת –

בוחנת לאורך כל חיי העמותה את התנהלותה בפן הפיננסי, הניהולי והתפעולי.

העמותה פועלת בהתאם לחוק התקנון שהתקבל באסיפה הכללית ואושר ברשם העמותות וכללי הניהול התקין המפורסמים מפעם לפעם על ידי רשם העמותות.

איש עסקים במחווה של עזרה

אנו כמשרד מלווים ארגונים מסוג זה לאורך כל הדרך:

בחירת התאגיד –

בחינת מטרות הקבוצה, הגדרתן בצורה הנכונה ועזרה בקבלת החלטה על סוג התאגיד.

הקמת הארגון –

הגדרת החברים המקימים את הארגון, בחירת תקנון ראשוני ושליחת מסמכים לרשם העמותות.

ייעוץ משפטי –

ליווי שוטף במסגרת ניהולה התקין בהתאם להוראות החוק והכללים שנקבעו בפסיקה ועל-ידי רשם העמותות.

משרדנו מלווה ארגונים אלו גם בתהליך קבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.