מימון המונים (Crowdfunding) הוא צינור מימון שתפס תאוצה בשנים האחרונות עבור היזמים, ומגדיל את מגוון הזדמנויות עבור ההשקעה הנדרשת להם.

חשוב להבין כי גיוס כספים למיזם הוא אחד האתגרים הקשים העומדים בפני יזמים בכלל וסטארטאפים בפרט.

תחילת המגמה הייתה בעיקר במימון המבוסס על תרומות (Donation Based), שהפכו עם השנים למימון תמורת מתנות סמליות ובהמשך גם למימון תמורת הזכות להיות בין הראשונים שיקבלו לשימושם את המוצר הסופי.

במקביל, התעורר קושי לגייס כספים ממשקיעים (תמורת מניות בחברה) מהציבור הרחב, עקב רגולציה ברחבי העולם (כולל חוקי ניירות ערך בישראל), ובעיקר בארה"ב, בה התאפשר גיוס השקעות רק ממי שמוגדר כ- Accredited Investor – הגדרה משפטית שמבוססת על מצבו הכלכלי של המשקיע ומצמצמת מאוד את מגוון המשקיעים הפוטנציאלים מהם ניתן לגייס השקעות בלי להפוך לחברה ציבורית (עם עלויות גבוהות שלא מתאימות לסטארטאפ בתחילת דרכו).

כחלק מהרצון להנגיש את ההון, תוך הצטרפות לגל מימון ההמונים וניסיון להרחיב את מנעד המשקיעים הפוטנציאלים לעסקים קטנים וסטארטאפים, חוקקו במקומות שונים בעולם, כולל בארה"ב ובישראל, חוקים חדשים המאפשרים גיוס מההמונים, תמורת מניות (ולא מתנות), ועדיין בלי להפוך לחברה ציבורית. בישראל חקיקה זו טרם נכנסה לתוקף של ממש.

משפחת חוקים זו בארה"ב מכונה JOBS ACT, וקיימים בה שני מסלולים עיקריים לגיוס כספים מהציבור הרחב תמורת מניות (Equity Crowdfunding):

מסלול לגיוסים של עד 1,000,000 דולר –

באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות שקיבלו רישיון מהרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC).

מסלול לגיוסים של עד 50,000,000 דולר –

מכונה Reg A+, מתאים בעיקר לחברות בשלבי גיוס מאוחרים יחסית (Post-Seed) ומתאפשר לחברות אשר ביצעו תהליך של קבלת אישור (qualification) על ידי הרשות האמריקאית לניירות ערך. במסגרת תהליך קבלת האישור, על החברה להפוך לחברה אמריקאית ולהגיש מסמכים שונים, כולל בין היתר את תכנית הגיוס, השימוש המתוכנן בכספים, תכנית עסקית ודוחות כספיים.

משרדנו הוא בין המשרדים הראשונים בישראל שליווה קמפיין מימון המונים באמצעות Reg A+, וביכולתו לתמוך בכלל התהליכים הקשורים בפרויקט גיוס מורכב מסוג זה, במטרה להגדיל את סיכויי הצלחת הגיוס ולהפחית ככל שניתן את העלויות הכרוכות בכך.